O projektu

KROK ZA KROKEM – Průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/02.0008)

V SOUČASNÉ DOBĚ REALIZUJEME KURZY V RÁMCI OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU - VÍCE VIZ INFORMACE U JEDNOTLIVÝCH KURZŮ

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je rozšířit a posílit odborné znalosti středoškolských pedagogů v Královéhradeckém kraji v oblasti finanční a občanskoprávní gramotnosti a v uplatnění těchto témat ve výuce.

O CO NÁM JDE: Z našich zkušeností vyplývá, že díky kvalitně připraveným a informovaným pedagogům budou i jejich žáci dobře vybaveni na vstup do samostatného života a „labyrintu“ finančních a občanskoprávních vztahů a závazků, ve kterém se budou umět lépe zorientovat.

CO VÁM NABÍZÍME:

 • 7 jednodenních akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditace MŠMT)
 • Témata kurzů:
 1. Domácnost s příjmem z pracovně právního vztahu 
 2. Domácnost s jinými příjmy
 3. Domácnost, která hospodaří s penězi
 4. Domácnost v roli spotřebitele
 5. Domácnost v roli investora
 6. Domácnost v roli dlužníka
 7. Domácnost v roli neplatiče
 • Metodické materiály včetně pracovních listů vhodných pro výuku
 • Výuku v centru Hradce Králové v blízkosti nádraží ČD a autobusového nádraží

PROČ SI MYSLÍME, ŽE ÚČAST NA KURZECH BUDE PRO VÁS PŘÍNOSEM

 • Získáte kvalitní informace a přehled o prezentované problematice
 • Výuka je vedena odborníky z praxe 
 • Odnesete si řadu praktických příkladů vhodných pro zařazení do výuky a její zpestření
 • Získáte připravené pomůcky pro práci v hodinách 
 • Budete mít možnost diskuse svých poznatků a problémů z výuky s odborníky z praxe i s kolegy z jiných škol

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

 • Máme znalosti a zkušenosti problematiky vyplývající z mnohaleté práce dluhových poradců, právní praxe i z finančního poradenství
 • Nereprezentujeme žádnou bankovní či nebankovní instituci, pracujeme v neziskovém sektoru
 • Disponujeme řadou konkrétních příkladů z praxe
 • Máme zkušenosti z řady školení nejen pro pedagogy, ale i sociální pracovníky, žáky, studenty a veřejnost

REALIZÁTOR PROJEKTU: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice (www.dtpce.cz)
PARTNER PROJEKTU: Sdružení SPES, Biskupské nám. 841, Olomouc (www.pomocsdluhy.cz)
KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Naďa Kořínková – manažer projektu, 466 615 607, 606 504 477, korinkova@dtpce.cz
www.krokzakrokem.eu
 

Logo Link